تبلیغات
هنر دوره ابتدایی - شکل سازی با رشته های کاغذ (دوم ابتدایی)

هنر دوره ابتدایی

تربیت هنـــــــــــــری ********خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد ******** تربیت هنـــــــــــــری

 

شکل سازی با رشته های کاغذ (دوم ابتدایی)

 

نوع مطلب :شکل سازی با رشته های کاغذ (دوم ابتدایی) ،

نوشته شده توسط:علی اکبر ادهم ماراللو آموزگار ششم مدرس هنر دوره ابتدایی

شکل سازی با رشته های کاغذ

(مخصوص دانش آموزان دوم ابتدایی)

          در این فعالیت ، دانش آموزان کاغذهای نرم و انعطاف پذیر را رشته رشته می کنند. بعضی از دانش آموزان کاغذ را به صورتی رشته می کنند که به تکه های جدا از هم تبدیل می شود و بعضی دیگر ، انتهای رشته ها را متصل به هم نگه می دارند، این رشته ها را می توان به روش های مختلف فِر داد و تزیین کرد. معلم، دانش آموزان را در شیوه ی کار رشته رشته کردن آزاد می گذارد.

          دانش آموزان در کاردستی های خویش از انواع رشته ها استفاده می کنند؛ آن ها با نصب یک دسته ی کوچک به مجموعه ای از رشته های رنگی، آن ها را برای تزیین کلاس یا در دست گرفتن و تکان دادن در جشن ها به کار می برند یا برای یک آدمک، با رشته های فِر زده ، مو می سازند.

مراحل اجرا

1- دانش آموزان ابزار و مواد خویش را آماده کنند.

2- به روش دلخواه، کاغذ را رشته رشته ی کنند.

3- در گروه های دو یا سه نفره، در باره ی چیزهایی که به این روش می توان ساخت، گفت و گو کنند و سرانجام ، در مورد چیزی که می خواهند بسازند، تصمیم بگیرند.

4- با کاغذ رشته رشته شده، شکل هایی بسازند.

5- نمونه های ساخته شده را به نمایش بگذارند.

6- در باره ی نمونه های ساخته شده و روش های مختلف ساخت آن ها گفت و گو کنند.