تبلیغات
هنر دوره ابتدایی - شکل سازی با کاغذ مچاله شده (کاردستی ویژه دوم ابتدایی)

هنر دوره ابتدایی

تربیت هنـــــــــــــری ********خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد ******** تربیت هنـــــــــــــری

 

شکل سازی با کاغذ مچاله شده (کاردستی ویژه دوم ابتدایی)

 

نوع مطلب :شکل سازی با کاغذ مچاله (کاردستی ویژه دوم ابتدایی) ،

نوشته شده توسط:علی اکبر ادهم ماراللو آموزگار ششم مدرس هنر دوره ابتدایی

شکل سازی با کاغذ مچاله:

در این فعالیت ، دانش آموزان از خرده های کاغذ که از قبل جمع آوری کرده اند، استفاده می کنند و شکل مورد نظر خویش را می سازند. برای انجام دادن این فعالیت، می توان انواع کاغذهای کوچک را که از نظر رنگ و نوع جنس متنوع اند، جمع آوری کرد.

ابزار و مواد:

انواع خرده کاغذ – زمینه ی مناسب (کاغذ یا مقوا -...) چسب مایع

فضای آموزشی: کلاس

نوع فعالیت: فردی

زمان فعالیت: یک جلسه 45 دقیقه

نوع ارزشیابی : فرایندی و پایانی

مراحل اجرا:

1- دانش آموزان کاغذ خرده ها را در دست خود مچاله کنند و به شکل گلوله های کوچک درآورند (قبلا می توانند خرده کاغذها را مچاله کنند و همراه خود به کلاس بیاورند.)

2- صفحه ی زمینه را در مقابل خود قرار دهند (استفاده از زمینه ی رنگی، کار را زیباتر می کند.)

3- گلوله های کوچک را روی زمینه بچینند و آن قدر، جابه جا کنند تا شکل مورد نظر خود را بیابند.

4- هر گلوله را بردارند و جای آن کمی چسب مایع بریزند؛ آن گاه، گلوله را روی چسب بگذارند، کمی فشار دهند و نگه دارند تا خوب بچسبد و شکل مورد نظر ساخته شود.

5- در صورت نیاز ، با وسایل نقاشی، شکل را تکمیل کنند.

6- نمونه های ساخته شده را به نمایش بگذارند.

7- در مورد نمونه ها گفت و گو کنند.