تبلیغات
هنر دوره ابتدایی - نوار آموزشی سرودهای بخوانیم اول و دوم ابتدایی

هنر دوره ابتدایی

تربیت هنـــــــــــــری ********خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد ******** تربیت هنـــــــــــــری

 

نوار آموزشی سرودهای بخوانیم اول و دوم ابتدایی

 

نوع مطلب :نوار آموزشی سرودهای بخوانیم اول و دوم ابتدایی ،

نوشته شده توسط:علی اکبر ادهم ماراللو آموزگار ششم مدرس هنر دوره ابتدایی

    نوار های آموزشی

   برای نخستین بار ، در آموزش وپرورش ایران یك نوار سرود به نام با هم بخوانیم (1) با بهره گیری از اصوات ونغمه های كاملا  ایرانی تهیه شده وبرای آموزش در اختیار شما قرار گرفته است .

 شعرهای این نوار از كتاب فارسی ((بخوانیم )) پایه ی اول انتخاب شده است .

 نغمه های آن نیز مطابق با برنامه ی درسی هنرند واز نغمه های شاد ونشاط انگیز ویژه ی كودكان ، متناسب با فرهنگ ، آیین ، ملیت ، ارزش های دینی وتوانایی این گروه سنی انتخاب شده اند . بخش هایی از نوار نیز شامل همان سرودها _ اما بدون كلام _ است .

  

   چگونه از نوارهای آموزشی استفاده كنیم ؟

    برای استفاده از نوار ،ابتدا لازم است دانش آموزان بدانند كه در كلا س هنر، به سرود گوش می كنند ، در سكوت به نوار گوش كنند وسپس با آن همراهی كنند ودرباره آن حرف بزنند و بگویند كه جه صداهایی را در آن شنیده اند . معلم باید این موارد را به گونه ای با همدلی وصمیمیت هدایت كند كه همگی مشتاق
مشاركت دراجرای آن باشند . سپس ، جریان (( فعالیت های یادگیری ))شكل می گیرد .توجه داشته باشید كه از دانش آموزان ضعیف تر نباید در حضور هم كلاسی هایشان ایراد بگیرید بلكه باید به طور فردی ، در زنگ های تفریح یا هنگام گردش علمی ، برای افزایش دقت گوش كردن وایجاد ذوق در این گونه دانش آموزان تلاش كنید .

 

  
مراحل اجرای نوارهای با هم بخوانیم

 1- دانش آموزان را برای سكوت ، آرامش وگوش دادن آماده كنید .

2- هنگامی كه آن ها برای گوش دادن آماده شدند ، سرود با كلام را برای آن ها پخش كنید ودر صورت لزوم آن را چند بار تكرار كنید . هر موقع كلاس ساكت نبود ، نوار را خاموش كنید .

3- پس از تمام شدن یك سرود ، ضبط صوت را خاموش كنید وبرای درست خواندن سرود یا قطعه ی كوچكی از آن ، بین بچه ها مسابقه بگذارید . می توانید شعر را روی تخته ی كلاس بنویسید تا دانش آموزان هنگام خواندن ، از آن كمك بگیرند . از آن ها بخواهید در داوری برای انتخاب بهترین مجری آن سرود ، مشاركت كنند .

4- از دانش آموزان بخواهید سرودی را كه شنیده اند ، بخوانند وهمراه با خواندن كف بزنند یا با دست روی میز ضربه بزنند یا پای خود را به آرامی بر زمین بكوبند .

5- نوار بدون كلام را پخش كنید تا دانش آموزان سرود را با آن بخوانند .

6- همان سرود را با سرعتی كمتر از حد طبیعی آن بخوانید وهمراه آن ، با انگشت یا مداد روی میز بزنید . ابتدا همراه با دانش آموزان وسپس به تنهایی ، روی میز بزنید واز آن ها بخواهید كه سرود را با آهنگی كه شما می زنید بخوانند .

7- سرعت ضربه های روی میز را به آرامی زیاد كنید واز دانش آموزان بخواهید متناسب با آهنگی كه شما می زنید ، سرود را تندتر بخوانند .

        


 با هم بخوانیم (پایه اول ابتدایی)


 بابا آمد  

 راه مدرسه   

 پائیز   

 سبز و سبز    

مهربانتر از مادر  

زردآلو  

ای ایران 

عروسی  

 بابا آمد (بدون كلام)

 راه مدرسه (بدون كلام)

پائیز (بدون كلام)

سبز و سبز (بدون كلام)

مهربانتر از مادر (بدون كلام)

زردآلو (بدون كلام)

ای ایران (بدون كلام)

عروسی (بدون كلام)

                    


 با هم بخوانیم (پایه دوم ابتدایی)


  امید بچه‌ها 

 ستاره 

 خانواده  

 نشانه‌های خدا 

روز خوب پیروزی

با پرستوهای شاد 

مثل یك رنگین كمان 

 روباه و زاغ 1   

 امید بچه‌ها (بدون كلام)

 ستاره (بدون كلام)

 خانواده (بدون كلام)

 نشانه‌های خدا (بدون كلام)

 روز خوب پیروزی (بدون كلام)

 با پرستوهای شاد (بدون كلام)

 مثل یك رنگین كمان (بدون كلام)

 روباه و زاغ 2

برگرفته شده از :http://art-dept.talif.sch.ir